جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای در آستانه چهاردهم خرداد ، با آرمان های حضرت امام خمینی تجدید پیمان کرد.

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای به مناسبت بیست وششمین سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام خمینی (ره)، با آرمان های آن مردبزرگ و جانشینش حضرت امام خامنه ای تجدید پیمان کرد.

متن بیانیه جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

 السلام علیک یا روح الله. سلام برتو ای که روح خدا درکالبد زمان بودی، سلام برتو که حسن ختامی شدی بر آلام قرن بیستمی بشرظلم دیده و زجرکشیده جهان سوم. سلام ودرود خدا برتو که اسلام را از پستو های تنگ وتاریک خرافات و قشری گری بدر آوردی و خواب راحت را از دیدگان استکبار شرق و غرب گرفتی. شوری که کلام دلنشین تو داشت شوریدگان عالم را در مسیر مستقیم جهاد ومقاومت سامان داد و سامانه های عزت واقتدار اسلام ناب محمدی را درجای جای عالم استقرار بخشید.

تو دینی را که مرتجعین مدرن، کهنه و ارتجاعی  معرفی می کردند در انتهای قرن تکنولوژی و پیشرفت، در پیشرفته ترین عرصه ها احیا کردی و در نظامی که تو پایه ریزی کردی هسته اتم با نام خدا شکافته شد و موشک های مدرن، با تکنولوژی بالا با تلاوت قرآن و نام امام زمان (عج) به فضا پرتاب شد. اینگونه بود که نقاط ضعف نسبت داده شده به دین الهی را به نقطه قوت آن بدل کردی و درعصر علم وتکنولوژی، دین وایدئولوژی مبتنی برآن را دردیدگاه عالمیان به جلوه درآوردی.

خرداد ماه خدا و ماه روح خداست که تو درآن به جهان سیاست دمیده شدی و خورشید عشق الهی را درسپهر مبارزه و مقاومت به درخشش درآوردی. از خرداد 42 تا نیمه خرداد 68 دوران ظهور صغرای تو بود و از آن به بعد ظهور کبرای تو واندیشه های بلندت جریان دارد و رود خروشان پیروانت عَلَم ایمان و استقامت بردوش ، به سپاهیان حضرت مهدی درقرارگاه انتظارمی پیوندند.

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی، به عنوان جمعی از خیل هوادارانت که از عشق تو و راهت سیراب گشته اند در بیست وششمین سالگرد عروجت به ملکوت اعلی، با گرامیداشت داغدارانه نام ویادت، با تو پیمان می بندند که به ترویج تفکرات انقلابی ات، با پیروی از جانشین و ادامه دهنده راهت، حضرت امام خامنه ای قیام کرده و تا جان دربدن داریم دراین راه از پای ننشینند.

امام عزیز و ای یار سفرکرده ما! عشق ما به تو مادی و دنیائی نیست که با رحلتت خاموش شود وبه سردی بگراید. زبان حال و حرف دل عاشقانت این است که:

من عشق تورا زدست آسان ندهم

دل برنکنم زدوست تا جان ندهم

از دوست به یادگار دردی دارم

کان درد به صدهزاردرمان ندهمارسال نظر