جبهه جانبازان ! این روزها بر سر زبان هایی . همه نسبت به تحولات تو یا حساسند یا نگران یا کنجکاو.

حقایق روشن - جبهه جانبازان ! این روزها بر سر زبان هایی . همه نسبت به تحولات تو یا حساسند یا نگران یا کنجکاو. از نگاه های بغض آلود نترس! ما در کنار تو هستیم. این روزها انصافا" سربازان حریمت خوب و به موقع از موجودیت تو دفاع می کنند. روشنگری ها به قدری است که من  هم یک سخنگو شده ام برای تو در پاسخگویی به سؤالات و شبهات! خوشحال باش از این که هدف اساسنامه تو چه زود محقق شده در بصیر و هوشیار کردن من و ما.

گرچه عمر تو یک ساله است و نهالی نورس هستی اما شک ندارم به اعتبار روییدنت در باغ ایثار و شهادت، در آینده ای نه چندان دور
میوه های متبرکی را از وجود تو می چینم که طعم شیرین احقاق حق عادلانه در زمینه های سیاسی، فرهنگی و اقتصاد اسلامی دارد.

اقتصاد را از آن جهت اضافه کردم که بدانی چه بخواهی یا نخواهی باید به این موضوع هم نگاهی جدی داشته باشی. در ضمن برای حفظ سلامتی تو،  ایستادن بر روی سه پایه محکم را
تجویز می کنم.

باور دارم اگر فرصت رشد بیابی استعداد بالندگی تو در آن حد است که  همرزمان و حامیان تو در سایه ی پر اقتدار تدبیرهای عباده الصالحونت
بیاسایند.

جبهه جانبازان! بعضی ها نگرانند برای تو از خطر سیاست زدگی و خطر انحصاری شدنت. من تا به حال در این مورد سخنی به زبان نیاورده ام چون می دانی چقدر برایت احترام قائلم و چه قدر مطمئن به توام.

اما این بار اجازه بده بگویم . بگویم که خط بطلانی باشد بر نظرهای مغرضانه و بدبینانه کسانی که فکر می کنند ما ارادتمندان چشم و گوش بسته ای هستیم.

جبهه جانبازان ! من به حضور تعدادی از افراد شاخص به تو ارادت دارم . تا زمانی که آنها هستند تو هم امنیت داری. به واسطه زیرکی و هوشیاری آنهاست که انتظار دارم نه تنها تحت هیچ شرایطی غافلگیر نشوی، بلکه با تدبیرهای مدبرانه ای  آنانی که سابقه اخلاص دارند در ارادت به خط ایثار و شهادت
به جمع تو اضافه شوند، ولی منزوی شده اند به رفتار کسانی که به ناحق پیشی گرفته اند.

می دانی وقتی افکار باطل با حق ممزوج می شود، حق از انجام  وظایف
مهجور می گردد. در اینجاست که زبان طاعنان به انتقاد و تخریب باز می شود. البته نگاه های منفی و بی اعتماد دوستانت متمایز است از نگاه های مبغوض و محسود. اگر همسنگر و همرزم دیروز بی اعتماد شده به موجودیت تو ، علتی دارد در آن اختلاط  نامبارکی که در جای دیگر تجربه ناموفقی را ایجاد کرد.

گنه کرد در بلخ آهنگری

به شوشتر زدند گردن مسگری

خوب می دانی چه تشکل هایی که متلاشی شد به حضور افکار باطل . همان باطلی که کارش افزودن بلاها و گرفتاری هاست و ناامید کردن امیدواران. حاصل شد از سخن آنها اشتباه و تردید و رسید راه ها به تنگناهای بن بست .

اینک افراد ترسان از ریسمان های سیاه و سفید تو را سیاست می کنند  قبل از وقوع جرم از آن جهت که  حقیقتا" تجربه های گذشته خسارت های جبران ناپذیری را
به بار آورده است.  

جبهه جانبازان! به بیان یک توصیه دوستانه عرایض خود را به پایان می رسانم. نسبت به رفع شبهات و برای روشنگری از فرصتی که فاش نیوز در اختیار تو گذاشته است بهینه
و فعالتر استفاده کن. کاش می شد یک همایشی برگزار کنی برای بررسی راهکارها وچالش هایی که فرا روی توست قبل از آغاز به کار رسمی ات. این اقدام پر می کند کوله بار تجربه تو را  از نظرات سودمندی که یا دوستان جانبازت می دهند یا هر آنکه دل در گرو سر بلندی جبهه جانبازان دارد. حق نگهدارت باد.ارسال نظر