تند روی نسبت به جبهه ای که هنوز کار خود را بطور رسمی شروع نکرده است درست نیست ولی...

با نزدیک شدن به روز جانباز و خبر های گوناگونی که از دور و نزدیک شاهد هستیم می شود مهمترین آن را اعلام موجودیت "جبهه جانبازان انقلاب اسلامی" و ارسال اسامی آنان به وزارت کشور دانست که فضای متفاوتی  برای خانواده ها و فعالان این حوزه بوجود آورده.

شاید یک حزبی بودن کلیه ی جانبازان راهی شود بسوی اینکه این عزیزان سمت دیدشان را به یک سو بگردانند ولی از جهات دیگر نگرانی ها و دلواپسی هایی هم به چشم می خورد.

در واقع آن افرادی که در این راه حرکت کرده اند و دست به تشکیل چنین حزبی زده اند 92جانبازی اند که در اردیبهشت ماه  سال گذشته بیانیه اعلام موجودیت این گروه را امضا و منتشر کردند و بعد ها با افزایش افراد متقاضی و تشکیل شورای مرکزی موقت که توسط موسسین اولیه صورت گرفت فهرست 17 نفره ای را از افراد سرشناس به وزارت کشور اعلام می کنند که تشکیل شده  از 12 عضو شورای منتخب موسسین اولیه به اضافه 5 تن از جانبازان شاخص و برجسته فرهنگی - سیاسی ست.

این افراد که از لحاظ گوناگونی دارای گرایشات مشترکی هستند با دادن بیانیه ها و اظهار نظرات خود را نماینده جامعه جانبازان می دانند، هرچند جامعه ای که این افراد از آن یاد می کنند گسترده تر و دارای مواضع بسیاریست ولی در این بین نارضایتی و نگرانی های زیادی  از نگاه جانبازان دیده می شود مبنی بر اینکه متاسفانه چنین تشکیلاتی تا کنون نتوانسته است با عملکردی که از آن انتظار می رود حس بی اعتمادی را از میان بردارد، که این عدم امید و بدبینی به ماهیت یک کار سیاسی و تشکیلاتی بر می گردد. در این مورد جبهه جانبازان هم از آن مستثنی نیست.


تند روی نسبت به جبهه ای که هنوز کار خود را بطور رسمی شروع نکرده است درست نیست ولی این نگرانی وجود دارد که یک عده افراد با استفاده از عناوین جانبازی حق فراهم نمودن لابی ها و باند بازی های خود را ندارند و بلکه برای این حزب و موسسین  آن مهمترین چیز بایست حق و حقوق و مطالبات جانبازان عزیز و حضور پر رنگ تر آنها در عرصه های سیاسی - فرهنگی نظام باشد.

شفافیت و تک بُعدی نبودن در جامعه آماری جانبازان و داشتن نماینده برای هر استان روش دیگریست که می توان کمترین قدمی باشد که می شود برای چنین عزیزانی برداشت که از انحصاری شدن و سقوط این جبهه جلوگیری می کند. با این حال پیش برد اهداف و انتظارات جانبازان و نگه داشتن رضایت آنها خود ستونیست که به استقامت این حزب سیاسی- فرهنگی کمک والایی می تواند داشته باشد.

امیدواریم با شروع کار رسمی  حزب جانبازان انقلاب اسلامی هر روز شاهد تاثیرات مثبتی در جامعه باشیم و از انزوایی که بیشتر جانبازان در این چند ساله به آن روی آورده اند دوری پیدا کنیم.

آمین ...                                  

محسن بنده ای                             
(عضو جمعیت فرزندان شاهد و ایثار گر خراسان رضوی)ارسال نظر