جشن پیش از موعد ورود بوئینگ مانور انتخاباتی اصلاح طلبان است

فروش هواپیما و قطعات آن به ایران ممنوع اعلام شد و این نشانگر آن است که این وعده همانند وعده‌های پیشین روی کاغذ مانده است

وقتی که ایران آمادگی ساخت کشتی را دارد و از این طریق ایجاد اشتغال می‌شود چرا دولت با کره قرارداد ۱۰ کشتی را امضا می‌کند

 زمانی باید جشن گرفت که هواپیما وارد خاک ایران شود و این جشن و سرورها در حقیقت یک حرکت تبلیغاتی برای انتخابات آینده است./داناارسال نظر