تروریسم سعودی با اجرای پلیس اردوغانی؛ موتور گرانی خودرو گرم شد؛ بحران جنسی در ضعف آموزش؛ پشت صحنه ترافیک پایتخت؛ حقوق مدیران همچنان در حاشیه امن؛ و «قاضی» پرونده استقلال را بست؛ از جمله عناوین صفحه اول روزنامه‌های امروز کشورند.
 
 

 ارسال نظر