بیانات رهبر انقلاب، بیانیه حجت الاسلام رئیسی و اخبار مربوط به انتخابات در کنار تحلیل‌هایی از اوضاع اقتصاد کشور و حمله آمریکا به سوریه از مهمترین موضوعات مورد توجه مطبوعات دوشنبه است.

بیانات رهبر انقلاب، بیانیه حجت الاسلام رئیسی و اخبار مربوط به انتخابات در کنار تحلیل‌هایی از اوضاع اقتصاد کشور و حمله آمریکا به سوریه از مهمترین موضوعات مورد توجه مطبوعات دوشنبه است.ارسال نظر