روزنامه‌های امروز کشور صفحه نخست خود را به آتش گرفتن نفتکش ایرانی و مفقود شدن 32 نفر، پشت پرده ناآرامی های اخیر، مکانی برای اعتراض مردم و همدستی دولت در قاچاق اختصاص داده‌اند.ارسال نظر