با این بنیاد و این بودجه خدا به ایثارگران رحم کند!


عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از بی تفاوتی بنیاد شهید در رایزنی برای تصویب قوانین مرتبط با ایثارگران در لایحه بودجه سال ۹۷ انتقاد کرد.

با این بنیاد و این بودجه خدا به ایثارگران رحم کند!

 

فاش نیوز -  عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از بی تفاوتی بنیاد شهید در رایزنی برای تصویب قوانین  مرتبط با ایثارگران درلایحه بودجه سال 97 انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی فاش نیوز، امیر خجسته نماینده ایثارگر مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالبات و مشکلات جامعه بزرگ ایثارگران اظهار داشت: با توجه به اینکه ایثارگران در زمینه بهداشت، درمان، معیشت و مسکن و سایر مسائل با مشکلات فراوانی مواجه هستند این موضوع نیازمند تلاش جهادی از سوی نمایندگان مجلس و دولتمردان است.

نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با انتقاد از مدیریت بنیاد شهید خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه 97 مسائل و مشکلات ایثارگران خوب دیده نشده است و متاسفانه این وضع رسیدگی به مشکلات ایثارگران نیست و از آنها خوب دفاع نشده است.

نماینده ایثارگر مردم همدان در مجلس دهم در پاسخ به این سوال که نقش بنیاد در لایحه بودحه 97 چگونه باید باشد تاکید کرد: مسئولان بنیاد شهید برای تحقق مطالبات و حل مشکلات ایثارگران هم در دولت و هم در کمیسیون رسیدگی کننده به لایحه بودجه(تلفیق) بایستی حضور موثرتری داشته باشند و حمایت می کردند که متاسفانه ما این حضور و حمایت آنها از ایثارگران را تاکنون مشاهده نکرده ایم.

عضو مجمع نمایندگان استان همدان متذکر شد: در مقابل، مسئولانکمیته امداد و بهزیستی را در هنگام بررسی بودجه سال 97 در مجلس مشاهده می کنیم که علاوه بر دفاع از طرح ها و لوایح خود، پروانه وار بدور نمایندگان ملت می چرخند. در صورتیکه اعضای تیم بنیاد شهید حساسیت انچنانی را نسبت به بودجه ندارند و با این وضع بودحه 97 باید گفت که خدا به ایثارگران در سال آینده رحم کند.

نماینده آزاده استان همدان یادآور شد: به طور مثال مسئولان کمیته امداد 7 هزار میلیارد تومان را با رفت و امد و پی گیری های خود در لایحه بودجه دریافت کرده اند و حقوق مددجویان را به دو الی سه برابر افزایش دادند در صورتی که چنین اقدامی از سوی بنیاد را ما تاکنون در جریان بررسی بودجه ندیده ایم.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در پایان متذکر شد: مردم این گونه پیگیری ها را می طلبند و این حس باید در مدیریت عالی یک نهاد وجود داشته باشد تا این نهاد اقداماتی را برای دفاع از حقوق شان انجام دهد اما متاسفانه تاکنون ما این پیگیری و حمایت را در مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران در هنگام بررسی و تصویب لایحه بودجه ندیده ایم.

 

 

 ارسال نظر