جمعیت جانبازان ضمن برشمردن جنبه‌های هتاکانه نامه اخیر مهدی کروبی خطاب به رهبر انقلاب اسلامی، درباره کژراهه روی کروبی در اتهام‌زنی به نظام تذکر دادند

تذکر جمعیت جانبازان به کژ‌راهه کروبی در اتهام‌زنی به نظام جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی

 

ضمن برشمردن جنبه‌های هتاکانه نامه اخیر مهدی کروبی خطاب به رهبر انقلاب اسلامی، درباره کژراهه روی کروبی در اتهام‌زنی به نظام تذکر دادند.

 

 چهل و هفتمین جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی جمعیت جانبازان همزمان با ایام دهه فجر انقلاب اسلامی برگزار شد. در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر درباره فضای مجازی، به بررسی نقش تلگرام در اغتشاشات اخیر که نتیجه کوتاهی دولت نسبت به نقش آفرینی تلگرام با برقراری ارتباط شتاب زده و بازگشایی و قابل دسترسی کردن این برنامه قبل از زمان مناسب بود، پرداخته شد. اعضای جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی بر ضرورت توجه به نقش حاکمیتی نرم افزارها و دخالت آنها در امنیت، هویت، فرهنگ و اقتصاد کشور تاکید کرده و خواستار اقدام مجدانه دولت برای راه اندازی شبکه پیام رسان داخلی از طریق برداشتن موانع قانونی و بودجه‌ای در این راستا و روان‌سازی کسب و کارهای متکی به این شبکه‌ها شدند. آنها با پرداختن به خطر دسترسی یکسویه برنامه تلگرام به اطلاعات آحاد جامعه حتی در خلوت زندگی آنها، بر ضرورت انجام پژوهش در خصوص ابعاد نفوذ برنامه تلگرام در نقض استقلال کشورها و به دست گرفتن سر پل‌های اعمال حاکمیت در جوامع تاکید کردند.‌ در این جلسه همچنین بر ضرورت فرهنگ‌سازی برای آشنایی جامعه با نقش فضای مجازی در تخریب بنیان خانواده، روابط اخلاقی و توسعه خشونت تاکید شد. در ادامه جلسه اخیر جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی، نامه هتاکانه کروبی مورد بررسی قرار گرفت. اعضای شورای هماهنگی و برنامه‌ریزی این جمعیت با یادآوری اینکه متن نامه مذکور فاقد نکته جدید و گفته نشده و همچون اظهارات گذشته کروبی، حاوی تعرض به جایگاه شورای نگهبان و ساز و کار انتخابات بود،‌ ابراز عقیده کردند که متن نامه مذکور حاصل یک کار جمعی بوده است. فهرست کردن ناکارآمدی‌های دستگاه‌ها و ارجاع آن به رهبری و اعلام آستانه فروپاشی نظام در کنار تکرار ادعای دخل و تصرف در آرای انتخاباتی بدون ارائه سند و مدرک، از دیگر مصادیق هتاکی کروبی در نامه به رهبری بود. در این جلسه مقرر شد کج راهه رویه کروبی در اتهام زدن به نظام تذکر داده شود و به مستندسازان نیز توصیه شد مشابه مستند «خارج از دید» در پاسخ به اتهامات مطرح شده در این نامه را تولید و منتشر کنند.ارسال نظر