اکثر روزنامه‌های چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت تیتر صفحه نخست خود را به موضوع خروج آمریکا از برجام اختصاص دادند. کیهان با یادآوری سخنان رهبری از تیتر «ترامپ برجام را پاره کرد؛ نوبت آتش زدن است» استفاده کرد.ارسال نظر