مجتبی شاکری در مصاحبه ای با پرداختن به مساله تغییر نام میدان امام هادی (ع) واقع در منطقه ۲۰ توسط شورای شهر تهران، این اقدام را غیرکارشناسی دانست و خواستار اصلاح آن شد.

واکنش رئیس کمیسیون نامگذاری دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران به تغییر نام میدان امام هادی (ع)

مجتبی شاکری در مصاحبه ای با پرداختن به مساله تغییر نام میدان امام هادی (ع) واقع در منطقه ۲۰ توسط شورای شهر تهران، این اقدام را غیرکارشناسی دانست و خواستار اصلاح آن شد.

وی با اشاره به اینکه سابقه نامگذاری این میدان فاقد نام در دوره چهارم، به موج اسلام ستیزی و اهانت غربی‌ها نسبت به قرآن کریم، پیامبر اکرم (ص) و امام هادی (ع) باز می‌گردد، گفت: مصوبه قانونی و صحیح شورای چهارم در میدان تازه تاسیس نباید به بهانه‌ای غیر کارشناسی مورد تعرض قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این میدان در بافتی مذهبی و در امتداد خیابانی با نام «ابن‌بابویه»( که نام دیگر شیخ صدوق است) قرار دارد . شورای چهارم برای تجلیل این دانشمند برجسته علوم اسلامی محله مربوطه را هم بنام شیخ صدوق نامگذاری کرد.

شاکری با بیان اینکه علاوه بر این موارد، در مجاورت این میدان مسجدی با نام شیخ صدوق نیز قرار دارد و استفاده از این نام در چند مکان تکرار شده است، گفت: عنوان آرامستان تاریخی ابن بابویه نیز که نام دیگر مرحوم شیخ صدوق است، به این شخصیت اختصاص دارد و حتی تغییر نام مجتمع فرهنگی طغرل به نام مجتمع فرهنگی شیخ صدوق از توجهات ویژه شورای چهارم به این شخصیت ارزشمند بوده است. بنابراین مصوبه شورای پنجم برای برداشتن نام امام هادی (ع) از این میدان، هیچ توجیه منطقی و کارشناسی ندارد و چنانچه اطلاعات لازم در فرآیند نامگذاری این میدان در اختیار اعضای محترم شورای پنجم به درستی قرار میگرفت چنین مصوبه حاشیه سازی به تصویب نمیرسید .ارسال نظر