مدیرکل ورزشی و اردویی بنیاد شهید و امور ایثارگران ضعف در سیاستگذاری، طراحی و اجرای برنامه های ایثارگری را آفت بزرگی در این نهاد ایثارگری دانست.

 

 به گزارش خبرنگار فاش نیوز، «مستجاد حسینی» مدیرکل  ورزشی و اردویی بنیاد شهید و امور ایثارگران در حاشیه برگزاری مسابقات ورزشی جانبازان بصیر ساری در خصوص طرح تبدیل بنیاد شهید به وزارت امور ایثارگران اظهار داشت: به نظر من با همین وضع موجود ما منابع کمی (در بنیاد شهید) نداریم، اما مدیریت کردن این منابع مهم تر از آن به نظر می رسد.

وی اضافه کرد: به طور کلی ما در کشور در زمینه برنامه هایی که بتواند افراد و جامعه را متناسب با آنچه که به نام فرهنگ ایثار و شهادت است به تحرک وادارد دچار ضعف هستیم.

حسینی ادامه داد: به طور مثال ما برای یک نوجوان و یا دانش آموز یا جوانان چه در زمینه اشتغال، ازدواج و... برنامه ای نداریم.

مدیر کل امور ورزشی و اردویی بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطر نشان کرد: در زمینه برنامه های فرهنگی که حضرت امام در زمان حیات مبارک خود برای جامعه هدف طراحی و مقام معظم رهبری هم تائید کردند دچار یک نوع ضعف در سیاستگذاری و طراحی هستیم.

وی یاد آور شد: به نظر من تعدد در برنامه ریزی موجب تشتت و در نهایت به پراکندگی و هرز رفتن کامل منابع منجر خواهد شد.

این مسئول بنیاد شهید متذکر شد: ما ظرفیت های کمی در بنیاد شهید نداریم اما در بسیاری از موارد، منابع و یا ظرفیت هایی که داریم دستگاه های دست اندرکار انرژی خود را خنثی می کنند و تمرکزی که باید بر روی یک موضوع و یا در یک جهت به کار گرفته شود خنثی شده یا اینکه نتیجه زحمات یکدیگر را با یک برنامه متقابل، کم رنگ می کنند و از بین می برند.

حسینی اضافه کرد: ما می توانیم با یک بازطراحی و اجماع بر روی موضوعات مهم و کلانی که در طی انقلاب اسلامی به وجود آمده است وضعیت و منابع را مدیریت کنیم تا مشخص شود انتظار ما از یک فرد در زیر پرچم جمهوری اسلامی چیست و چه مدیریتی باید داشته باشد.

وی گفت: متاسفانه ما این موضوع را گم کرده ایم و یا شاید اصلا به آن فکر نکرده ایم اگر چه ما آن را روی کاغذ می آوریم اما در عمل اثری از آن دیده نمی شود.

مستجاد حسینی خاطر نشان کرد: به طور مثال درهمین بنیاد شهید اهدافی طراحی شده است که ما ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه به وسیله ایثارگرانی که توانمند، مومن و الهام بخش باشند گسترش دهیم. اما این شعارهای قشنگ وقتی ابزار آن می خواهد فراهم شود می بینیم امکاناتی که در اختیار یک واحد است علاقه ای به اجرای اهداف ندارد.

وی متذکر شد: شاید هم فهم ما از کار فرهنگی یک فهم سطحی و ابتدایی است اما در بین بسیاری از مسئولان کشوری به آن اهمیتی داده نمی شود.

مدیر کل امور ورزشی و اردویی بنیاد شهید تاکید کرد: متاسفانه در بسیاری از اوقات دچار یک سری تشریفات و مناسبت زدگی می شویم که ما را از آن معنایی که به دنبال آن هستیم دور می کند. اگر چه من این موضوع را به عنوان یک کارشناس عرض کردم، در حالی که یک مسئول هستم؛ اما متاسفانه در بین ما مسئولان این چیزها وجود دارد.

 وی تاکید کرد: تا زمانی که یک فضای نقد را فراهم نکنیم که خودمان را نقد کنیم، زمینه توسعه و پیشرفت و بهبودی برنامه ها فراهم نخواهد شد.

حسینی تصریح کرد: متاسفانه ما همچنان در روزمره گی هستیم و به خاطر همین است که وقتی یک اتفاق کوچک اقتصادی رخ می دهد احساس پریشانی در بین مردم بوجود می آید و همه به دنبال جمع کردن پول و ثروت و امکانات بیشتری هستند تا مبادا فردا اتفاق بدی بیفتد. در حالی که با یک از خود گذشتگی، بسیاری از این موارد قابل حل و کنترل خواهد بود.

وی یاد آور شد: ما باید کاری کنیم که اعتماد مردم به کارآمدی نظام افزایش پیدا کند و با ایجاد زمینه تحقق عدالت اجتماعی که از جمله اهداف اساسی جمهوری اسلامی است می توانیم اعتماد را در جامعه هدف تحقق بخشیم تا در بین جامعه ایثارگری که همه به عنوان نشانه های راه به آنها نگاه می کنند، مورد توجه قرار گیرند.

حسینی در پایان اظهار داشت: در این صورت دیگران هم تشویق می شوند که در زمان نیاز، فداکاری لازم را از خود نشان دهند همچنانکه ایثارگران می توانند به عنوان واسطه خود را در کنار دولت و مردم قرار دهند و به صورت کاتالیزورعمل کنند.

 ارسال نظر