بنیاد پیشنهاد می دهد به دولت که بودجه ما کم است، بیمه عده ای را قطع کنیم و بفرستیم به ادارات متبوع خودشان؛ و هیئت دولت بدون هیچ گونه تفکر و بررسی با توجه به وجود وزرای میلیاردی و بی درد در دولت که کر و لال هستند تایید می شود...

 

 

مسلم - این نوع قطع بیمه ایثارگران، شاهکار حاج آقا شهیدی و نوبخت ایثارگر آزار است.

بنیاد پیشنهاد می دهد به دولت که بودجه ما کم است، بیمه عده ای را قطع کنیم و بفرستیم به ادارات متبوع خودشان؛ و  هیئت دولت بدون هیچ گونه تفکر و بررسی با توجه به وجود وزرای میلیاردی و بی درد در دولت که کر و لال هستند تایید می شود.

یعنی یکی نبود که در همان جلسه اعتراض کند که وزارت مطبوعش اعتبار لازم را ندارد؟ این بلبشو نشان از عمدی بودن آزار و اذیت کردن جامعه ایثارگر و جانبازان شاغل و بازنشسته است!

متاسفانه الان یک ماه است که دیگر فراموش شده ایم، نمایندگان محترم در حد تذکر و صحبت از تریبون مجلس از کنار این موضوع می گذرند. از ظاهر عمل دولت مشخص است نمی خواهد مشکل بیمه ایثارگران حل شود. حالا دلیلش چیست، ما نمی دانیم، شاید تنبیه ما و شاید هم کسری بودجه دولت باشد و یا شاید از جانبازان خسته شده اند.

شاید نفوذی هایی در داخل  دولت هستند برای ایجاد نارضایتی بین ایثارگران و نظام و هزاران شاید دیگر!

متاسفانه اخیرا در این مجلس هم، حامیان واقعی ایثارگران یا کم هستند و یا حرفشان خریدار ندارد. بهترین حامی جانبازان خود جناب شهیدی است که هم معاون رییس جمهوری است و هم نماینده رهبری! احتمالا وقتی این بزرگوار خودش پیشنهاد داده به دولت و درخواست انتقال بیمه جانبازان و ایثارگران به سازمان های خودشان را داده، به روایتی «کِرم از خود درخت است» و کاری نمی شود کرد!

بااین روش بیمه ای، به زودی شاهد نوعی خیانت به جانبازان و ایثارگران و عروج مظلومانه یکی پس از دیگری آنان به دنیای باقی خواهیم بود و اگر نسل کشی را تعریف و تعبیری جدید کنیم، شاید بزرگ نمایی نکرده و به بیراهه نرفته باشیم.

منِ بازنشسته فرهنگی که در خرج روزمره و پرداخت اقساط بانکی، شهریه دانشگاه و مدارس و فیش های آب، برق، گاز و تلفن مانده ام چطور می توانم دارو و درمانم را تهیه کنم، فقط خدا می داند!

به امید حل مشکل.ارسال نظر